Uppdaterad programsvit för TS-PC

  • av

Från och med februari skeppas TS PC-serien med Atom, Thunderbird, Gimp och Tor Browser förinstallerade.

I den senaste uppdateringen av programsviten för ingår den kraftfulla och modern text- och kodeditorn Atom.

Till övriga nya program hör e-postklienten Thunderbird, Gimp och Tor Browser.

Samtliga program bygger helt på öppen källkod.