Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur teuton-systems.com samlar in och behandlar personuppgifter.

 

Teuton Systems/teuton-systems.com drivs av aktiebolaget Ideal Vision AB, 559152-338501, med säte i Hedemora. Vår webbplatsadress är: https://teuton-systems.com.

VD:n för Ideal Vision AB är ansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Den som är ansvarig har det yttersta ansvaret för att säkerställa att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Var det dagliga ansvaret delegeras, kommer framgå under varje enskild punkt i denna policy. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret.

Policyn innehåller information om dina rättigheter när du lagrar personuppgifter vid en kundrelation med teuton-systems.com och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

Teuton Systems delar inte personuppgifter med andra, eller använder uppgifterna till något annat ändamål än det som är angett i denna integritetspolicy.

1. Personuppgifter

För att du skall kunna genomföra ett köp på teuton-systems.com behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-post.
Detta är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad kring ordergången och kontakta dig vid behov angående dina ordrar.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Denna historik raderas efter tio år. Av säkerhetsskäl lagrar vi också IP-adressen som används vid beställning.

För olika ändamål kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter det handlar om och syftet med dessa beskrivs här i sekretesspolicyn.

1.1 Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i de personuppgifter som teuton-systems.com har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen.

Information skall utlämnas/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska informationen utlämnas i vanlig elektronisk form.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Du har rätt att få dina egna personuppgifter utlevererade som du har gett till teuton-systems.com – dataportabilitet.

Alla personuppgifter vi skickar till dig i dessa sammanhang skickas i krypterat filformat.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss. Du kan finna samtyckena på ditt kundkonto hos oss under ”min sida”.

Du har rätt att skicka klagomål till Dataskyddsförordningen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

1.2 Arkivering av personuppgifter
Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 5 år, för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen, köplagen och teuton-systems.com:s försäljningsvillkor, lagrar vi köphistorik i 10 år.

1.3 Skydd av personuppgifter
teuton-systems.com har goda rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av information sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner, samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Du kan känna dig trygg med att teuton-systems.com lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

2. Utlämning av varor

Vi samarbetar med Postnord för transport av varor.  Vi utlämnar personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna leverera varorna till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveransplats. Uppgifterna kommer att raderas efter 12 månader.

3. Betalningslösningar

Av säkerhetsskäl lagrar vi historik som innehåller IP-adressen som vi mottar ordrar från. 
Betalningsuppgifter hos Teuton Systems är: IP-adress, namn, adress, e-post och mobiltelefonnummer.

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar, är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

3.1 Kortbetalningar
Kortnummer lagras inte längre än nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med belastning, avbokning av order och kreditering. Det är inte möjligt för teuton-systems.com att se hela ditt kortnummer i något av våra system efter genomfört köp. Om du stöter på problem med en kortbetalning, kan den betalningsansvarige hos teuton-systems.com hitta de 6 första och de 4 sista siffrorna i ditt kortnummer (IIN/BIN-nummer) för att identifiera den bank som har utfärdat kortet.

Väljer du kort som betalningsmetod kommer betalningsuppgifter och kortuppgifter att delas med vår betalningsleverantör för kort: Worldline e-betalningstjänster och Digital River. Betalnings- och kortuppgifter används endast för att göra en betalning.

För att göra det ännu enklare när du handlar kan du välja att lagra din kortinformation på ett säkert sätt i kassan. Vår betalningspartner, Digital River, kommer sedan att lagra kortet i sina säkra system. Vi lagrar inte dina kortuppgifter utan att hänvisa till dem med en identifikation. Senare köp med det lagrade kortet är enkla att genomföra, därför är det viktigt att du loggar ut från ditt kundkonto när du har slutfört transaktionen och eventuellt säkerställer att obehöriga inte har åtkomst till enheten du använder.  Du ansvarar själv för att inte dela ditt användarnamn och lösenord med andra.

De uppgifter som du lämnar vid onlinebetalning kommer endast att kopplas till ditt kundkonto. Informationen lagras i enlighet med tillämpliga lagar. Avsikten är att du inte skall behöva ange dina kortuppgifter varje gång du slutför ett köp hos oss.

Du kan enkelt lägga till nya betalkort och radera lagrade kort i kassan. För att genomföra betalningen, kommer vi att vidarebefordra kortuppgifterna till våra betalningsleverantörer Worldline e-betalningstjänster och Digital River. De lagrar informationen på ett säkert och korrekt sätt och är certifierade i enlighet med  kortföretagens striktaste regelverk, PCI Level 1.

3.2 Klarna Faktura
För betalning via faktura från Klarna kommer vi att skicka personuppgifter till Klarna. Informationen kommer att bestå av adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, IP-adress och personnummer. Vilken information som leverantören skall ha tillgång till och hur den skall behandlas, regleras av ett databehandlingsavtal mellan teuton-systems.com och Klarna.

3.3 Trygghetsavtal
Om du väljer att lägga till ett trygghetsavtal till en eller flera produkter som du köper från oss, kommer vi att dela personuppgifter med vår försäkringspartner Insr Insurance Group. Informationen kommer att bestå av: namn, adress, e-postadress och mobilnummer. Vilken information som leverantören skall ha tillgång till och hur den skall behandlas, regleras av ett databehandlingsavtal mellan teuton-systems.com och Insr Insurance Group.

4. Retur/servicepartners

I samband med retur och reparation av produkter samarbetar teuton-systems.com med utvalda servicepartners. Om en vara som vi har sålt har en defekt i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen eller köplagen, har kunden rätt att få den reparerad kostnadsfritt. Varan kommer då hanteras av en av våra servicepartners, och vi kommer dela personuppgifter med denne. Informationen kommer att omfatta namn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpskvitto (köphistorik).

I de fall där varorna inte kan repareras, kan servicepartnern vidarebefordra kvittot till tillverkaren. Detta är för att teuton-systems.com skall informeras om att varan kan ersättas med en ny eller krediteras.

Klicka här för att se vilka servicepartners vi samarbetar med.

5. Informationskapslar (cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används vanligtvis för att förbättra användarupplevelsen och komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad.

Syftet med cookies är att ge webbutiken grundläggande funktioner så som sessionshantering, samt för analys, anpassning och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen skall fungera.
Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och anpassning av webbsidan.

Här kan du läsa mer om vilka informationskapslar som används på teuton-systems.com, allmän information om användning av dessa finner du under avsnitten 6.1-6.5 i denna policy.

5.1 Hur man undviker informationskapslar (Cookies)
Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, kommer flera funktioner i teuton-systems.com inte att fungera.

5.2 Analys
teuton-systems.com samlar in anonyma uppgifter om besökare på teuton-systems.com för analys.
Med anonyma uppgifter, avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vi samlar också in sökord som används av sökmotorerna på webbplatsen. Detta görs endast för att förbättra sökträffar och kundupplevelsen, och det samlas inte in information som kan spåras tillbaka till användaren.

5.3 Anpassning
För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse i vår nätbutik, använder vi funktioner och system för att anpassa innehållet till dig och dina intressen.

5.4 Marknadsföring
Behandlingsunderlaget för marknadsföring via e-post och sms sker efter samtycke.

Vi önskar att vår marknadsföring i alla lägen skall uppfattas som relevant och värdefull för dig, därför är innehållet anpassat. Vi arbetar med utvalda partners för att åstadkomma en bra lösning i samband med SMS- och e-postförsändelser.

Vi och våra affärspartners kan spåra annonser för att ta reda på vilka annonser du har sett på nätet, och vilka produkter du har tittat på hos oss. Med detta kan vi anpassa webbutiken efter dina intressen och visa dig relevanta annonser nästa gång du besöker den.

Marknadschefen har det dagliga ansvaret för teuton-systems.com:s behandling av personuppgifter i samband med marknadsföring, analys och anpassning.

5.5 Personuppgifter till tredje part
teuton-systems.com kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke. Affärspartners kommer bara att få insyn i uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra tjänster för teuton-systems.com. I sådana fall ingås databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten, dessutom kommer teuton-systems.com att bestämma hur behandlingen av uppgifterna skall genomföras. Mer information om vilka tredje parter som vi använder kan hittas under Analys, Anpassning och Marknadsföring i denna policy.

6. Nyhetsbrev och kommunikation

Vi erbjuder nyhetsbrev via e-post. Innehållet i dessa är vanligtvis anpassat för dig, med relevant information och erbjudanden. Det är frivilligt att ta emot dessa nyhetsbrev, du måste uttryckligen ge ditt samtycke med registrering. Du kan också avsluta prenumerationer genom att klicka på länken nederst i nyhetsbrevet.

Vi kan även skicka ut beställnings- och leveransbekräftelsedokument, kundundersökningar och uppföljande e-post som är relaterat till genomförda köp hos oss.

7. Ändringar i policyn

Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

8. Kontaktinformation

Om du vill att teuton-systems.com skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av teuton-systems.com skall utlämnas, kontakta oss via kontaktsidan.

Postadress:

Teuton Systems
Gussarvsgatan 11
776 30 Hedemora

 

Sidan uppdaterad 2020-04-30

Innehållsförteckning

Vi på Teuton Systems använder oss utav cookies för att förenkla din upplevelse av sajten.
För att läsa mer hänvisar vi till våran integritetspolicy.